NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách từ vựng & câu đố > Câu đố từ vựng

Danh sách từ vựng & câu đố

Danh sách từ vựng & câu đố

Câu đố từ vựng

Bấm vào nút "Nghe" để nghe từ hoặc cụm từ có trong bài học. Sau đó, chọn nghĩa của từ và cụm từ trong các lựa chọn ở bên dưới. Có 3 câu hỏi cho mỗi bài học.

Bài 48

Câu 1

  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3

Rất tốt!

Rất tiếc, bạn đã trả lời sai. Câu trả lời đúng là ...

[KARADA]

sức khỏe, cơ thể

[KURUMA]

ô tô
着きます

[TSUKIMASU]

đến

Rất tốt!

Rất tiếc, bạn đã trả lời sai. Câu trả lời đúng là ...

連絡します

[RENRAKU SHIMASU]

liên lạc

[KURUMA]

ô tô

[KURUMA]

ô tô

Rất tốt!

Rất tiếc, bạn đã trả lời sai. Câu trả lời đúng là ...

お世話になりました

[OSEWA NI NARIMASHITA]

Cảm ơn vì mọi việc.
連絡します

[RENRAKU SHIMASU]

liên lạc
お元気で

[OGENKIDE]

Mạnh khỏe nhé!

Số câu bạn trả lời đúng:

Danh sách bài học để kiểm tra

Bấm vào số bài để đến trang câu đố của bài học. Khi bạn trả lời đúng cả 3 câu hỏi, hình bông hoa sẽ hiện lên ở chỗ ghi số bài.

* Có thể bạn sẽ không sử dụng được một số tính năng trong mục này nếu cookie đang bị vô hiệu hóa.

*Bạn sẽ rời trang web của NHK