NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách từ vựng & câu đố > Danh sách từ vựng

Danh sách từ vựng & câu đố

Bài 8

食べます [TABEMASU]

ăn

Từ ngữ và mẫu câu trong bài

先生 みなさん、これを覚えてください。
試験によく出ます。
Các em, hãy ghi nhớ cái này! Cái này thường có trong bài thi.
Thày giáo MINASAN, KORE O OBOETE KUDASAI.
SHIKEN NI YOKU DEMASU.
Các em, hãy ghi nhớ cái này! Cái này thường có trong bài thi.
学生 えっ。 Ối!
Sinh viên E'.
Ối!
アンナ 先生、もう一度お願いします。 Thưa thày, xin thày nói lại một lần nữa ạ!
Anna SENSEI, MÔICHIDO ONEGAI SHIMASU.
Thưa thày, xin thày nói lại một lần nữa ạ!
*Bạn sẽ rời trang web của NHK