NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách từ vựng & câu đố > Danh sách từ vựng

Danh sách từ vựng & câu đố

Bài 7

すみません [SUMIMASEN]

Xin lỗi, cho tôi hỏi./ Xin lỗi.
Từ này được dùng khi muốn gọi để hỏi một ai đó. Khi bị lạc, bạn có thể nói SUMIMASEN với một ai đó đi ngang qua để hỏi đường.

Từ ngữ và mẫu câu trong bài

アンナ ケーキがいっぱいありますね。 Có nhiều bánh nhỉ!
Anna KÊKI GA IPPAI ARIMASU NE.
Có nhiều bánh nhỉ!
さくら すみません、シュークリームはありますか。 Xin lỗi cho tôi hỏi, có bánh su kem không ạ?
Sakura SUMIMASEN, SHÛKURÎMU WA ARIMASU KA.
Xin lỗi cho tôi hỏi, có bánh su kem không ạ?
店員 はい、こちらです。 Có, ở đằng này ạ.
Nhân viên cửa hàng HAI, KOCHIRA DESU.
Có, ở đằng này ạ.
さくら シュークリームを2つください。 Xin cho tôi 2 chiếc bánh su kem.
Sakura SHÛKURÎMU O FUTATSU KUDASAI.
Xin cho tôi 2 chiếc bánh su kem.
*Bạn sẽ rời trang web của NHK