NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách từ vựng & câu đố > Danh sách từ vựng

Danh sách từ vựng & câu đố

Bài 5

毎週 [MAISHÛ]

hàng tuần

Từ ngữ và mẫu câu trong bài

アンナ 私の部屋はこちらです。どうぞ。 Phòng tôi ở hướng này. Xin mời chị vào.
Anna WATASHI NO HEYA WA KOCHIRA DESU. DÔZO.
Phòng tôi ở hướng này. Xin mời chị vào.
さくら すごい!これは全部マンガ? Tuyệt quá! Những cái này tất cả là truyện tranh à?
Sakura SUGOI! KORE WA ZENBU MANGA?
Tuyệt quá! Những cái này tất cả là truyện tranh à?
アンナ それは私の宝物です。
私は毎日マンガを読みます。
Những cái đó là báu vật của tôi.
Tôi đọc truyện tranh hàng ngày.
Anna SORE WA WATASHI NO TAKARAMONO DESU.
WATASHI WA MAINICHI MANGA O YOMIMASU.
Những cái đó là báu vật của tôi.
Tôi đọc truyện tranh hàng ngày.
*Bạn sẽ rời trang web của NHK