NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách từ vựng & câu đố > Danh sách từ vựng

Danh sách từ vựng & câu đố

Bài 4

こんにちは [KONNICHIWA]

Xin chào.
Đây là câu chào khi bạn gặp ai đó vào ban ngày.

Từ ngữ và mẫu câu trong bài

アンナ ただいま。 Con đã về.
Anna TADAIMA.
Con đã về.
寮母 お帰りなさい。 Con đã về đấy à.
Người quản lí kí túc xá OKAERINASAI.
Con đã về đấy à.
さくら こんにちは。 Cháu chào bác.
Sakura KONNICHIWA.
Cháu chào bác.
寮母 あなたも留学生ですか。 Cháu cũng là du học sinh à?
Người quản lí kí túc xá ANATA MO RYÛGAKUSEI DESU KA.
Cháu cũng là du học sinh à?
さくら いいえ、私は留学生ではありません。
日本人の学生です。
Không, cháu không phải là du học sinh.
Cháu là sinh viên người Nhật.
Sakura IIE, WATASHI WA RYÛGAKUSEI DEWA ARIMASEN.
NIHON-JIN NO GAKUSEI DESU.
Không, cháu không phải là du học sinh. Cháu là sinh viên người Nhật.
*Bạn sẽ rời trang web của NHK