NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách từ vựng & câu đố > Danh sách từ vựng

Danh sách từ vựng & câu đố

Bài 45

気持ち [KIMOCHI]

tấm lòng

Từ ngữ và mẫu câu trong bài

みんな アンナ、お誕生日おめでとう。 Chúc mừng sinh nhật Anna!
Bạn bè ANNA, OTANJÔBI OMEDETÔ.
Chúc mừng sinh nhật Anna!
健太 これ、ほんの気持ちです。 Đây là món quà nhỏ tặng em.
Kenta KORE, HONNO KIMOCHI DESU.
Đây là món quà nhỏ tặng em.
アンナ どうもありがとうございます。 Em cảm ơn anh ạ.
Anna DÔMO ARIGATÔ GOZAIMASU.
Em cảm ơn anh ạ.
さくら 何をもらったの? Em nhận được quà gì thế?
Sakura NANI O MORATTA NO?
Em nhận được quà gì thế?
アンナ 開けてもいいですか。 Em mở ra có được không ạ?
Anna AKETE MO II DESU KA.
Em mở ra có được không ạ?
*Bạn sẽ rời trang web của NHK