NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách từ vựng & câu đố > Danh sách từ vựng

Danh sách từ vựng & câu đố

Bài 43

でも [DEMO]

ngay cả
Nói SENSÔ DEMO để nhấn mạnh ý "ngay cả trong chiến tranh".

Từ ngữ và mẫu câu trong bài

先生 姫路城は奇跡の城と言われています。
どうしてでしょうか。
Thành Himeji được gọi là một ngôi thành kì diệu. Theo các em, tại sao lại như vậy?
Thày giáo HIMEJI-JÔ WA KISEKI NO SHIRO TO IWARETE IMASU.
DÔSHITE DESHÔ KA.
Thành Himeji được gọi là một ngôi thành kì diệu. Theo các em, tại sao lại như vậy?
ロドリゴ 戦争でも焼けなかったからです。 Bởi vì ngay cả trong chiến tranh, nó chưa bao giờ bị cháy ạ.
Rodrigo SENSÔ DEMO YAKENAKATTA KARA DESU.
Bởi vì ngay cả trong chiến tranh, nó chưa bao giờ bị cháy ạ.
アンナ さすが、ロドリゴ! Rodrigo giỏi quá!
Anna SASUGA, RODORIGO!
Rodrigo giỏi quá!
*Bạn sẽ rời trang web của NHK