NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách từ vựng & câu đố > Danh sách từ vựng

Danh sách từ vựng & câu đố

Bài 42

支払い [SHIHARAI]

việc trả tiền

Từ ngữ và mẫu câu trong bài

アンナ どれがいちばんおいしいかな。 Cái nào thì ngon nhất nhỉ?
Anna DORE GA ICHIBAN OISHII KANA.
Cái nào thì ngon nhất nhỉ?
販売員 幕の内弁当は人気がありますよ。 Cơm hộp Makunouchi rất được ưa chuộng đấy ạ.
Người bán hàng MAKUNOUCHI-BENTÔ WA NINKI GA ARIMASU YO.
Cơm hộp Makunouchi rất được ưa chuộng đấy ạ.
アンナ じゃ、私は幕の内。 Thế thì tôi lấy Makunouchi.
Anna JA, WATASHI WA MAKUNOUCHI.
Thế thì tôi lấy Makunouchi.
ロドリゴ 僕も。支払いは別々にお願いします。 Tôi cũng vậy. Cho chúng tôi trả tiền riêng.
Rodrigo BOKU MO. SHIHARAI WA BETSUBETSUNI ONEGAI SHIMASU.
Tôi cũng vậy. Cho chúng tôi trả tiền riêng.
*Bạn sẽ rời trang web của NHK