NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách từ vựng & câu đố > Danh sách từ vựng

Danh sách từ vựng & câu đố

Bài 39

鼻水 [HANAMIZU]

sổ mũi

Từ ngữ và mẫu câu trong bài

医者 どうしましたか。 Chị bị làm sao vậy?
Bác sĩ DÔ SHIMASHITA KA.
Chị bị làm sao vậy?
アンナ せきが出ます。 Tôi bị ho.
Anna SEKI GA DEMASU.
Tôi bị ho.
寮母 熱も37.8度あります。 Cô ấy cũng bị sốt 37,8 độ.
Người quản lí kí túc xá NETSU MO SANJÛNANA TEN HACHI DO ARIMASU.
Cô ấy cũng bị sốt 37,8 độ.
医者 喉を見せてください。
かぜだと思います。
Để tôi khám họng.
Tôi nghĩ là chị bị cảm lạnh.
Bác sĩ NODO O MISETE KUDASAI.
KAZE DA TO OMOIMASU.
Để tôi khám họng. Tôi nghĩ là chị bị cảm lạnh.
*Bạn sẽ rời trang web của NHK