NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách từ vựng & câu đố > Danh sách từ vựng

Danh sách từ vựng & câu đố

Bài 31

[KI]

vàng

Từ ngữ và mẫu câu trong bài

アンナ おばあさん、お元気ですね。 Bà ơi, trông bà còn khỏe quá ạ!
Anna OBÂSAN, OGENKI DESU NE.
Bà ơi, trông bà còn khỏe quá ạ!
おばあさん もう82歳ですよ。
さあ、お茶をどうぞ。
Bà đã 82 tuổi rồi đấy. Nào, cháu uống trà đi.
MÔ HACHIJÛNI SAI DESU YO.
SÂ, OCHA O DÔZO.
Bà đã 82 tuổi rồi đấy. Nào, cháu uống trà đi.
アンナ わあ、きれいな緑色。香りもいいです。 Ồ, màu xanh lục đẹp quá! Hương cũng thơm.
Anna WÂ, KIREINA MIDORI IRO. KAORI MO II DESU.
Ồ, màu xanh lục đẹp quá! Hương cũng thơm.
*Bạn sẽ rời trang web của NHK