NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách từ vựng & câu đố > Danh sách từ vựng

Danh sách từ vựng & câu đố

Bài 24

だめ [DAME]

không được, không thể
DAME được sử dụng trong ngữ cảnh thân mật, để nói với bạn bè hoặc người dưới.

Từ ngữ và mẫu câu trong bài

先生 はい、今日はここまでです。
来週の月曜日に試験をします。
Được rồi, hôm nay đến chỗ này thôi.
Vào thứ Hai tuần sau, tôi sẽ cho bài kiểm tra.
Thày giáo HAI, KYÔ WA KOKO MADE DESU.
RAISHÛ NO GETSUYÔBI NI SHIKEN O SHIMASU.
Được rồi, hôm nay đến chỗ này thôi. Vào thứ Hai tuần sau, tôi sẽ cho bài kiểm tra.
アンナ 先生、辞書を使ってもいいですか。 Thưa thầy, chúng em sử dụng từ điển có được không ạ?
Anna SENSEI, JISHO O TSUKATTE MO II DESU KA.
Thưa thầy, chúng em sử dụng từ điển có được không ạ?
先生 いいえ、だめです。使わないでください。 Không, không được! Các em đừng sử dụng từ điển.
Thày giáo IIE, DAME DESU. TSUKAWANAIDE KUDASAI.
Không, không được! Các em đừng sử dụng từ điển.
*Bạn sẽ rời trang web của NHK