NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách từ vựng & câu đố > Danh sách từ vựng

Danh sách từ vựng & câu đố

Bài 24

はい [HAI]

được rồi
Thường thì từ này được dùng như một câu trả lời khẳng định, hoặc là để đáp lời khi có ai đó gọi tên bạn. Nhưng ở đây, từ này được Giáo sư Suzuki dùng để thu hút sự chú ý của các sinh viên.

Từ ngữ và mẫu câu trong bài

先生 はい、今日はここまでです。
来週の月曜日に試験をします。
Được rồi, hôm nay đến chỗ này thôi.
Vào thứ Hai tuần sau, tôi sẽ cho bài kiểm tra.
Thày giáo HAI, KYÔ WA KOKO MADE DESU.
RAISHÛ NO GETSUYÔBI NI SHIKEN O SHIMASU.
Được rồi, hôm nay đến chỗ này thôi. Vào thứ Hai tuần sau, tôi sẽ cho bài kiểm tra.
アンナ 先生、辞書を使ってもいいですか。 Thưa thầy, chúng em sử dụng từ điển có được không ạ?
Anna SENSEI, JISHO O TSUKATTE MO II DESU KA.
Thưa thầy, chúng em sử dụng từ điển có được không ạ?
先生 いいえ、だめです。使わないでください。 Không, không được! Các em đừng sử dụng từ điển.
Thày giáo IIE, DAME DESU. TSUKAWANAIDE KUDASAI.
Không, không được! Các em đừng sử dụng từ điển.
*Bạn sẽ rời trang web của NHK