NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách từ vựng & câu đố > Danh sách từ vựng

Danh sách từ vựng & câu đố

Bài 17

ちょっと [CHOTTO]

hơi
Có thể dùng từ này để từ chối một lời đề nghị một cách nhẹ nhàng, gián tiếp. Sau CHOTTO, phần diễn đạt mang nghĩa phủ định, ví dụ: “không hợp với tôi”, được lược bỏ.

Từ ngữ và mẫu câu trong bài

アンナ あ、この本いいなあ。あれも面白そう。 Ồ, cuốn truyện này trông hay quá! Cuốn kia cũng có vẻ thú vị.
Anna A, KONO HON II NÂ. ARE MO OMOSHIROSÔ.
Ồ, cuốn truyện này trông hay quá! Cuốn kia cũng có vẻ thú vị.
アンナ さくらさんのおすすめは何ですか。 Chị Sakura khuyên tôi nên mua cuốn nào?
Anna SAKURA-SAN NO OSUSUME WA NAN DESU KA.
Chị Sakura khuyên tôi nên mua cuốn nào?
さくら これはどう? Cuốn này thì sao?
Sakura KORE WA DÔ?
Cuốn này thì sao?
アンナ ホラーはちょっと…。 Truyện kinh dị thì hơi…
Anna HORÂ WA CHOTTO....
Truyện kinh dị thì hơi…
*Bạn sẽ rời trang web của NHK