NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách từ vựng & câu đố > Danh sách từ vựng

Danh sách từ vựng & câu đố

Bài 13

本屋 [HON-YA]

hiệu sách

Từ ngữ và mẫu câu trong bài

さくら ロドリゴさんの趣味は何ですか。 Sở thích của anh Rodrigo là gì?
Sakura RODORIGO-SAN NO SHUMI WA NAN DESU KA.
Sở thích của anh Rodrigo là gì?
ロドリゴ 読書です。特に歴史小説が好きです。 Sở thích của tôi là đọc sách. Đặc biệt là tôi thích tiểu thuyết lịch sử.
Rodrigo DOKUSHO DESU. TOKUNI REKISHI SHÔSETSU GA SUKI DESU.
Sở thích của tôi là đọc sách. Đặc biệt là tôi thích tiểu thuyết lịch sử.
さくら へえ。新宿に新しい本屋が出来ましたよ。
みんなで行きませんか。
Thế à? Ở Shinjuku có một hiệu sách mới mở đấy. Tất cả mọi người cùng đi không?
Sakura HÊ. SHINJUKU NI ATARASHII HON-YA GA DEKIMASHITA YO.
MINNA DE IKIMASEN KA.
Thế à? Ở Shinjuku có một hiệu sách mới mở đấy. Tất cả mọi người cùng đi không?
*Bạn sẽ rời trang web của NHK