NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách từ vựng & câu đố > Danh sách từ vựng

Danh sách từ vựng & câu đố

Bài 10

身長 [SHINCHÔ]

chiều cao

Từ ngữ và mẫu câu trong bài

先生 はじめに身長と体重をはかります。
全員いますか。
Đầu tiên sẽ đo chiều cao và cân nặng. Tất cả mọi người có mặt chưa?
Thày giáo HAJIMENI SHINCHÔ TO TAIJÛ O HAKARIMASU.
ZEN-IN IMASU KA.
Đầu tiên sẽ đo chiều cao và cân nặng. Tất cả mọi người có mặt chưa?
ロドリゴ アンナさんがいません。 Bạn Anna không có ở đây ạ.
Rodrigo ANNA-SAN GA IMASEN.
Bạn Anna không có ở đây ạ.
アンナ すみません。遅れました。 Xin lỗi, em đến muộn.
Anna SUMIMASEN. OKUREMASHITA.
Xin lỗi, em đến muộn.
*Bạn sẽ rời trang web của NHK