NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Tài liệu bổ sung > Số đếm - Phần 3 (Bài 35)

Tài liệu bổ sung

Số đếm - Phần 3 (Bài 35)

100 HYAKU
200 NIHYAKU
300 SANBYAKU
400 YONHYAKU
500 GOHYAKU
600 ROPPYAKU
700 NANAHYAKU
800 HAPPYAKU
900 KYÛHYAKU
1000 SEN
2000 NISEN
3000 SANZEN
4000 YONSEN
5000 GOSEN
6000 ROKUSEN
7000 NANASEN
8000 HASSEN
9000 KYÛSEN
10000 ICHIMAN
20000 NIMAN
30000 SANMAN
40000 YONMAN
50000 GOMAN
60000 ROKUMAN
70000 NANAMAN
80000 HACHIMAN
90000 KYÛMAN

Chúng tôi giải thích chi tiết những nội dung trên trong bài học ở dạng âm thanh. Hãy bấm vào nút ở dưới để đến trang có bài học và nghe hết 10 phút của bài học.

*Bạn sẽ rời trang web của NHK