NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Tiếng Nhật du lịch thật dễ!

Tiếng Nhật du lịch thật dễ!

#3

DOKO DESU KA? Ở đâu?

Kiểm tra cách phát âm đúng!

Em đang đi bộ từ ga tới, nhưng em bị lạc đường rồi.

Em hỏi ai đó đường đi được không?

Việc lạc đường là không thể tránh khỏi khi chúng ta ở nơi xa lạ.

Để hỏi đường đi trong tiếng Nhật, chúng ta dùng "DOKO DESU KA?"

Nếu bạn nói câu này, thì nếu có nói địa điểm cần đến bằng tiếng Anh thì người nghe vẫn có thể chỉ đường đi cho bạn.

Nếu bạn cho họ xem bản đồ, ảnh trong sách hướng dẫn hay điện thoại, việc chỉ đường càng dễ dàng hơn.

Tại các thành phố của Nhật Bản có đồn cảnh sát gọi là KÔBAN.

KÔBAN có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Bạn cũng có thể tới đây nếu cần hỏi đường, hoặc khi đánh mất đồ.

Nếu cần giúp đỡ, hãy tới KÔBAN nhé.

Chị có thể nói địa điểm cần đến kèm "DOKO DESU KA?", hoặc đưa bản đồ và nói "DOKO DESU KA?", để cho người khác biết chị muốn đi đâu.

Nếu muốn học thêm:

Các trang dạy tiếng Nhật liên quan