NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Tiếng Nhật du lịch thật dễ!

Tiếng Nhật du lịch thật dễ!

#1

II DESU KA? Có được không?

Kiểm tra cách phát âm đúng!

Em có biết cách xin phép chụp ảnh bằng tiếng Nhật không?

Ừm, nói thế nào nhỉ?

Khi nhìn thấy cảnh đẹp đặc trưng của Nhật Bản, chắc hẳn bạn sẽ muốn ghi lại cảnh đó.

Tuy nhiên, một số nơi không cho phép chụp ảnh.

Khi đó, bạn nên dùng mẫu "II DESU KA?" (Có được không?)

Dù không biết nói "Tôi muốn chụp ảnh" bằng tiếng Nhật, mọi người sẽ hiểu nếu bạn vừa làm động tác giống như bấm máy ảnh vừa hỏi "II DESU KA?"

"II DESU KA?" (Có được không?) có ích trong nhiều trường hợp.

Khi bạn xin phép mà người Nhật đồng ý, họ thường mỉm cười và gật đầu.

Nếu không đồng ý, họ sẽ xua tay theo chiều ngang.

Một số nơi như chùa và bảo tàng có biển cấm chụp ảnh.

Nếu bạn vừa hỏi "II DESU KA?" vừa ra hiệu, mọi người thường sẽ hiểu ý.