เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > แบบทดสอบคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

แบบทดสอบคำศัพท์

แตะหรือคลิกปุ่ม "ฟัง" เพื่อรับฟังคำหรือสำนวนที่ปรากฏในบทเรียน จากนั้นจึงเลือกความหมายของคำหรือสำนวนจากตัวเลือกด้านล่าง แต่ละบทมีคำถาม 3 ข้อ

บทเรียนที่ 44

ข้อ1

  • ข้อ1
  • ข้อ2
  • ข้อ3

ถูกต้อง!

เสียใจด้วย! คำตอบที่ถูกต้องคือ...

苦い

[NIGAI]

ขม
和菓子

[WAGASHI]

ขนมญี่ปุ่น
甘い

[AMAI]

หวาน

ถูกต้อง!

เสียใจด้วย! คำตอบที่ถูกต้องคือ...

しびれます

[SHIBIREMASU]

เป็นเหน็บชา
飲みます

[NOMIMASU]

ดื่ม
いたたたた

[ITATATATA]

โอ๊ย โอ๊ยหรือ เจ็บ ๆ

ถูกต้อง!

เสียใจด้วย! คำตอบที่ถูกต้องคือ...

とても

[TOTEMO]

มาก
から

[KARA]

หลังจาก

[ASHI]

ขา

รายการตรวจสอบ

แตะหรือคลิกหมายเลขบทเรียนเพื่อไปยังหน้าแบบทดสอบคำศัพท์ของบทเรียนนั้น เมื่อตอบคำถามทั้ง 3 ข้อของแต่ละแบบทดสอบได้ถูกต้อง จะมีรูปดอกไม้ปรากฏขึ้นมา!

* ท่านอาจไม่สามารถใช้งานบางจุดได้ถ้าปิดการทำงานของคุกกี้

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK