เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > แบบทดสอบคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

แบบทดสอบคำศัพท์

แตะหรือคลิกปุ่ม "ฟัง" เพื่อรับฟังคำหรือสำนวนที่ปรากฏในบทเรียน จากนั้นจึงเลือกความหมายของคำหรือสำนวนจากตัวเลือกด้านล่าง แต่ละบทมีคำถาม 3 ข้อ

บทเรียนที่ 48

ข้อ1

  • ข้อ1
  • ข้อ2
  • ข้อ3

ถูกต้อง!

เสียใจด้วย! คำตอบที่ถูกต้องคือ...

[KARADA]

ร่างกาย, สุขภาพ

[KURUMA]

รถ
着きます

[TSUKIMASU]

ถึง

ถูกต้อง!

เสียใจด้วย! คำตอบที่ถูกต้องคือ...

連絡します

[RENRAKU SHIMASU]

ติดต่อ

[KURUMA]

รถ

[KURUMA]

รถ

ถูกต้อง!

เสียใจด้วย! คำตอบที่ถูกต้องคือ...

お世話になりました

[OSEWA NI NARIMASHITA]

ขอบคุณมากสำหรับทุกอย่างค่ะ
連絡します

[RENRAKU SHIMASU]

ติดต่อ
お元気で

[OGENKIDE]

ดูแลตัวเอง

รายการตรวจสอบ

แตะหรือคลิกหมายเลขบทเรียนเพื่อไปยังหน้าแบบทดสอบคำศัพท์ของบทเรียนนั้น เมื่อตอบคำถามทั้ง 3 ข้อของแต่ละแบบทดสอบได้ถูกต้อง จะมีรูปดอกไม้ปรากฏขึ้นมา!

* ท่านอาจไม่สามารถใช้งานบางจุดได้ถ้าปิดการทำงานของคุกกี้

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK