เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 9

集まります [ATSUMARIMASU]

รวมตัว

คำและสำนวนในบทเรียน

先生 明日、健康診断があります。 พรุ่งนี้ มีการตรวจสุขภาพครับ
อาจารย์ ASHITA, KENKÔSHINDAN GA ARIMASU.
พรุ่งนี้ มีการตรวจสุขภาพครับ
アンナ 何時からですか。 ตั้งแต่กี่โมงคะ
แอนนา NANJI KARA DESU KA.
ตั้งแต่กี่โมงคะ
先生 午前9時から11時までです。
ここに8時半に集まって下さい。
ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 11 โมงครับ
กรุณารวมตัวที่นี่ 8 โมงครึ่ง
อาจารย์ GOZEN KUJI KARA JÛICHIJI MADE DESU. KOKO NI HACHIJI HAN NI ATSUMATTE KUDASAI.
ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 11 โมงครับ
กรุณารวมตัวที่นี่ 8 โมงครึ่ง
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK