เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 6

何番 [NANBAN]

หมายเลขอะไร
NAN เป็นคำบ่งชี้การถาม แปลว่า “อะไร” และ BAN แปลว่า “หมายเลข” เมื่อนำ 2 คำนี้มารวมกัน และพูดว่า NAN BAN จะสามารถถามได้ว่าหมายเลขอะไร

คำและสำนวนในบทเรียน

さくら ところでアンナさん。
電話番号は何番ですか。
ว่าแต่ว่า คุณแอนนา หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขอะไรคะ
ซะกุระ TOKORODE ANNA-SAN. DENWABANGÔ WA NANBAN DESU KA.
ว่าแต่ว่า คุณแอนนา หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขอะไรคะ
アンナ ええと。080-1234-・・・。 เอ่อ 080 – 1234 – ....
แอนนา ÊTO. REI HACHI REI - ICHI NI SAN YON - ...
เอ่อ 080 – 1234 – ....
さくら ありがとう。
じゃ、今度、電話をしますね。
ขอบคุณ ถ้างั้น คราวหน้าจะโทรศัพท์ไปหานะคะ
ซะกุระ ARIGATÔ. JA, KONDO, DENWA O SHIMASU NE.
ขอบคุณ ถ้างั้น คราวหน้าจะโทรศัพท์ไปหานะคะ
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK