เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 4

こんにちは [KONNICHIWA]

สวัสดี
คำนี้เป็นคำทักทายเมื่อพบใครบางคนในช่วงเวลากลางวัน

คำและสำนวนในบทเรียน

アンナ ただいま。 กลับมาแล้ว
แอนนา TADAIMA.
กลับมาแล้ว
寮母 お帰りなさい。 ยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะ
คุณแม่ประจำหอพัก OKAERINASAI.
ยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะ
さくら こんにちは。 สวัสดีค่ะ
ซะกุระ KONNICHIWA.
สวัสดีค่ะ
寮母 あなたも留学生ですか。 คุณก็เป็นนักศึกษาต่างชาติหรือคะ
คุณแม่ประจำหอพัก ANATA MO RYÛGAKUSEI DESU KA.
คุณก็เป็นนักศึกษาต่างชาติหรือคะ
さくら いいえ、私は留学生ではありません。
日本人の学生です。
ไม่ใช่ค่ะ ดิฉันไม่ใช่นักศึกษาต่างชาติ
เป็นนักศึกษาญี่ปุ่นค่ะ
ซะกุระ IIE, WATASHI WA RYÛGAKUSEI DEWA ARIMASEN.
NIHON-JIN NO GAKUSEI DESU.
ไม่ใช่ค่ะ ดิฉันไม่ใช่นักศึกษาต่างชาติ เป็นนักศึกษาญี่ปุ่นค่ะ
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK