เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 45

いただきます [ITADAKIMASU]

ได้รับ
ถ้าได้รับอะไรจากผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงกว่าหรือผู้ที่อายุมากกว่า พูดว่า
ITADAKIMASU แทนการพูดว่า MORAIMASU

คำและสำนวนในบทเรียน

みんな アンナ、お誕生日おめでとう。 แอนนา สุขสันต์วันเกิด
ทุกคน ANNA, OTANJÔBI OMEDETÔ.
แอนนา สุขสันต์วันเกิด
健太 これ、ほんの気持ちです。 นี่ ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ครับ
เค็นตะ KORE, HONNO KIMOCHI DESU.
นี่ ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ครับ
アンナ どうもありがとうございます。 ขอบคุณมากค่ะ
แอนนา DÔMO ARIGATÔ GOZAIMASU.
ขอบคุณมากค่ะ
さくら 何をもらったの? ได้อะไร
ซะกุระ NANI O MORATTA NO?
ได้อะไร
アンナ 開けてもいいですか。 เปิดได้ไหมคะ
แอนนา AKETE MO II DESU KA.
เปิดได้ไหมคะ
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK