เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 41

学園祭 [GAKUEN-SAI]

งานมหาวิทยาลัย

คำและสำนวนในบทเรียน

アンナ 健太様
お元気ですか。
คุณเค็นตะ
สบายดีไหมคะ
แอนนา KENTA SAMA
OGENKI DESU KA.
คุณเค็นตะ
สบายดีไหมคะ
アンナ この間はありがとうございました。 ขอบคุณสำหรับเมื่อวันก่อนค่ะ
แอนนา KONOAIDA WA ARIGATÔ GOZAIMASHITA.
ขอบคุณสำหรับเมื่อวันก่อนค่ะ
アンナ 学園祭に行くことができて、楽しかったです。 ได้ไปร่วมงานมหาวิทยาลัย สนุกค่ะ
แอนนา GAKUEN-SAI NI IKU KOTO GA DEKITE, TANOSHIKATTA DESU.
ได้ไปร่วมงานมหาวิทยาลัย สนุกค่ะ
アンナ 次は東京で会いましょう。 คราวหน้าพบกันที่โตเกียวค่ะ
แอนนา TSUGI WA TÔKYÔ DE AIMASHÔ.
คราวหน้าพบกันที่โตเกียวค่ะ
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK