เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 40

言います [IIMASU]

พูด

คำและสำนวนในบทเรียน

寮母 おかゆですよ。
体調は、どう?
ข้าวต้มนะคะ สภาพร่างกาย เป็นไง
คุณแม่ประจำหอพัก OKAYU DESU YO.
TAICHÔ WA, DÔ?
ข้าวต้มนะคะ สภาพร่างกาย เป็นไง
アンナ 頭がずきずきします。 ปวดศีรษะตุบ ๆ ค่ะ
แอนนา ATAMA GA ZUKIZUKI SHIMASU.
ปวดศีรษะตุบ ๆ ค่ะ
寮母 そう。欲しいものがあったら、言ってね。 อ้อ ถ้ามีอะไรที่อยากได้ บอกนะ
คุณแม่ประจำหอพัก SÔ. HOSHII MONO GA ATTARA, ITTE NE.
อ้อ ถ้ามีอะไรที่อยากได้ บอกนะ
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK