เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 39

鼻水 [HANAMIZU]

น้ำมูกไหล

คำและสำนวนในบทเรียน

医者 どうしましたか。 เป็นอะไรครับ
แพทย์ DÔ SHIMASHITA KA.
เป็นอะไรครับ
アンナ せきが出ます。 ไอค่ะ
แอนนา SEKI GA DEMASU.
ไอค่ะ
寮母 熱も37.8度あります。 มีไข้ 37.8 องศาด้วยค่ะ
คุณแม่ประจำหอพัก NETSU MO SANJÛNANA TEN HACHI DO ARIMASU.
มีไข้ 37.8 องศาด้วยค่ะ
医者 喉を見せてください。
かぜだと思います。
ขอดูคอหน่อยครับ
คิดว่าหวัดครับ
แพทย์ NODO O MISETE KUDASAI.
KAZE DA TO OMOIMASU.
ขอดูคอหน่อยครับ คิดว่าหวัดครับ
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK