เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 38

曲がります [MAGARIMASU]

เลี้ยว

คำและสำนวนในบทเรียน

寮母 市民病院までお願いします。 ช่วยไปที่โรงพยาบาลประชาชนค่ะ
คุณแม่ประจำหอพัก SHIMIN BYÔIN MADE ONEGAI SHIMASU.
ช่วยไปที่โรงพยาบาลประชาชนค่ะ
運転手 かしこまりました。 เข้าใจแล้วครับ
คนขับรถแท็กซี่ KASHIKOMARIMASHITA.
เข้าใจแล้วครับ
寮母 まっすぐ行って、3つ目の信号を左に曲がってください。 กรุณาตรงไป และเลี้ยวซ้าย ที่สัญญาณไฟอันที่ 3 ค่ะ
คุณแม่ประจำหอพัก MASSUGU ITTE, MITTSU ME NO SHINGÔ O HIDARI NI MAGATTE KUDASAI.
กรุณาตรงไป และเลี้ยวซ้าย ที่สัญญาณไฟอันที่ 3 ค่ะ
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK