เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 38

3つ目 [MITTSU ME]

ที่ 3
“3” คือ SAN แต่ถ้าตามด้วย TSU จะกลายเป็น MITTSU ในสำนวนที่พูดว่า MITTSU ME คำว่า ME แสดงถึงคำสั่ง ถ้าคำนี้ต่อท้ายลักษณนาม

คำและสำนวนในบทเรียน

寮母 市民病院までお願いします。 ช่วยไปที่โรงพยาบาลประชาชนค่ะ
คุณแม่ประจำหอพัก SHIMIN BYÔIN MADE ONEGAI SHIMASU.
ช่วยไปที่โรงพยาบาลประชาชนค่ะ
運転手 かしこまりました。 เข้าใจแล้วครับ
คนขับรถแท็กซี่ KASHIKOMARIMASHITA.
เข้าใจแล้วครับ
寮母 まっすぐ行って、3つ目の信号を左に曲がってください。 กรุณาตรงไป และเลี้ยวซ้าย ที่สัญญาณไฟอันที่ 3 ค่ะ
คุณแม่ประจำหอพัก MASSUGU ITTE, MITTSU ME NO SHINGÔ O HIDARI NI MAGATTE KUDASAI.
กรุณาตรงไป และเลี้ยวซ้าย ที่สัญญาณไฟอันที่ 3 ค่ะ
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK