เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 38

かしこまりました [KASHIKOMARIMASHITA]

เข้าใจแล้วครับ/ค่ะ
สำนวนภาษาสุภาพ WAKARIMASHITA แปลว่า “เข้าใจแล้ว”ใช้สำนวนภาษาสุภาพแสดงความเคารพและให้เกียรติเมื่อบุคคลที่เรากำลังสนทนาหรือพูดถึงมีอาวุโสกว่าเรา มีตำแหน่งสูงกว่าหรือบุคคลที่ไม่รู้จักคุ้นเคย มักใช้คำนี้ในแวดวงธุรกิจหรือเมื่อพูดคุยกับผู้ที่มีอาวุโสกว่า

คำและสำนวนในบทเรียน

寮母 市民病院までお願いします。 ช่วยไปที่โรงพยาบาลประชาชนค่ะ
คุณแม่ประจำหอพัก SHIMIN BYÔIN MADE ONEGAI SHIMASU.
ช่วยไปที่โรงพยาบาลประชาชนค่ะ
運転手 かしこまりました。 เข้าใจแล้วครับ
คนขับรถแท็กซี่ KASHIKOMARIMASHITA.
เข้าใจแล้วครับ
寮母 まっすぐ行って、3つ目の信号を左に曲がってください。 กรุณาตรงไป และเลี้ยวซ้าย ที่สัญญาณไฟอันที่ 3 ค่ะ
คุณแม่ประจำหอพัก MASSUGU ITTE, MITTSU ME NO SHINGÔ O HIDARI NI MAGATTE KUDASAI.
กรุณาตรงไป และเลี้ยวซ้าย ที่สัญญาณไฟอันที่ 3 ค่ะ
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK