เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 35

クレジットカード [KUREJITTO KÂDO]

บัตรเครดิต
เป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษคำว่า credit card

คำและสำนวนในบทเรียน

健太 お勘定をお願いします。 ขอชำระเงินครับ
เค็นตะ OKANJÔ O ONEGAI SHIMASU.
ขอชำระเงินครับ
店員 全部で5200円です。 ทั้งหมด 5,200 เยนครับ
พนักงาน ZENBU DE GOSEN NIHYAKU EN DESU.
ทั้งหมด 5,200 เยนครับ
健太 クレジットカードは使えますか。 บัตรเครดิตใช้ได้ไหมครับ
เค็นตะ KUREJITTO KÂDO WA TSUKAEMASU KA.
บัตรเครดิตใช้ได้ไหมครับ
店員 はい、使えます。 ครับ ใช้ได้ครับ
พนักงาน HAI, TSUKAEMASU.
ครับ ใช้ได้ครับ
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK