เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 2

何人ですか [NANNIN DESU KA]

กี่คนคะ/ครับ
เราอาจจะถามถึงจำนวนคน โดยพูดคำว่า NAN (อะไร) กับคำว่า NIN ซึ่งหมายถึง "(จำนวน) คน" และพูดว่า NAN NIN DESU KA แปลว่า "กี่คนครับ"

คำและสำนวนในบทเรียน

アンナ さくらさん。はい、どうぞ。 คุณซะกุระ ค่ะ เชิญค่ะ
แอนนา SAKURA-SAN. HAI, DÔZO.
คุณซะกุระ ค่ะ เชิญค่ะ
さくら これは何ですか。 นี่คืออะไรคะ
ซะกุระ KORE WA NAN DESU KA.
นี่คืออะไรคะ
アンナ それはタイのお土産です。 นั่นคือของฝากจากเมืองไทยค่ะ
แอนนา SORE WA TAI NO OMIYAGE DESU.
นั่นคือของฝากจากเมืองไทยค่ะ
さくら ありがとうございます。 ขอบคุณค่ะ
ซะกุระ ARIGATÔ GOZAIMASU.
ขอบคุณค่ะ
アンナ どういたしまして。 ไม่เป็นไรค่ะ
แอนนา DÔITASHIMASHITE.
ไม่เป็นไรค่ะ
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK