เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 2

さん [SAN]

คุณ
เมื่อเรียกชื่อคนในภาษาญี่ปุ่นแบบสุภาพ จะเติมคำว่า SAN ตามหลังชื่อนั้น ๆ ซึ่งภาษาไทยแปลว่า “คุณ” และจะใช้คำว่า CHAN ต่อท้ายชื่อเด็กผู้หญิง ใช้ KUN ต่อท้ายชื่อเด็กผู้ชาย การต่อท้ายชื่อด้วย CHAN และ KUN มักใช้กับเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนประถม

คำและสำนวนในบทเรียน

アンナ さくらさん。はい、どうぞ。 คุณซะกุระ ค่ะ เชิญค่ะ
แอนนา SAKURA-SAN. HAI, DÔZO.
คุณซะกุระ ค่ะ เชิญค่ะ
さくら これは何ですか。 นี่คืออะไรคะ
ซะกุระ KORE WA NAN DESU KA.
นี่คืออะไรคะ
アンナ それはタイのお土産です。 นั่นคือของฝากจากเมืองไทยค่ะ
แอนนา SORE WA TAI NO OMIYAGE DESU.
นั่นคือของฝากจากเมืองไทยค่ะ
さくら ありがとうございます。 ขอบคุณค่ะ
ซะกุระ ARIGATÔ GOZAIMASU.
ขอบคุณค่ะ
アンナ どういたしまして。 ไม่เป็นไรค่ะ
แอนนา DÔITASHIMASHITE.
ไม่เป็นไรค่ะ
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK