เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 25

逃げます [NIGEMASU]

หนี

คำและสำนวนในบทเรียน

先生 地震だ。みんな、落ち着いて。
机の下に入れ。
แผ่นดินไหว ทุกคนใจเย็น ๆ เข้าใต้โต๊ะ
อาจารย์ JISHIN DA. MINNA, OCHITSUITE.
TSUKUE NO SHITA NI HAIRE.
แผ่นดินไหว ทุกคนใจเย็น ๆ เข้าใต้โต๊ะ
先生 揺れは収まったようだ。 แรงสั่นสะเทือนดูเหมือนหมดแล้ว
อาจารย์ YURE WA OSAMATTA YÔ DA.
แรงสั่นสะเทือนดูเหมือนหมดแล้ว
アンナ びっくりした。日本は本当に地震が多いですね。 ตกใจ ญี่ปุ่นมีแผ่นดินไหวเยอะจริง ๆ นะคะ
แอนนา BIKKURI SHITA. NIHON WA HONTÔ NI JISHIN GA ÔI DESU NE.
ตกใจ ญี่ปุ่นมีแผ่นดินไหวเยอะจริง ๆ นะคะ
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK