เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 24

だめ [DAME]

ไม่ได้ครับ
DAME คือ คำพูดแบบเป็นกันเอง พูดคำนี้กับเพื่อนหรือลูกน้อง

คำและสำนวนในบทเรียน

先生 はい、今日はここまでです。
来週の月曜日に試験をします。
ครับ วันนี้ถึงแค่นี้ครับ
วันจันทร์หน้าจะสอบครับ
อาจารย์ HAI, KYÔ WA KOKO MADE DESU.
RAISHÛ NO GETSUYÔBI NI SHIKEN O SHIMASU.
ครับ วันนี้ถึงแค่นี้ครับ วันจันทร์หน้าจะสอบครับ
アンナ 先生、辞書を使ってもいいですか。 อาจารย์คะ ใช้พจนานุกรมได้ไหมคะ
แอนนา SENSEI, JISHO O TSUKATTE MO II DESU KA.
อาจารย์คะ ใช้พจนานุกรมได้ไหมคะ
先生 いいえ、だめです。使わないでください。 ไม่ ไม่ได้ครับ กรุณาอย่าใช้
อาจารย์ IIE, DAME DESU. TSUKAWANAIDE KUDASAI.
ไม่ ไม่ได้ครับ กรุณาอย่าใช้
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK