เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 23

掃除 [SÔJI]

การทำความสะอาด

คำและสำนวนในบทเรียน

さくら この間は門限に間に合った? วันก่อน ทันประตูปิดไหม
ซะกุระ KONOAIDA WA MONGEN NI MANIATTA?
วันก่อน ทันประตูปิดไหม
アンナ いいえ。間に合いませんでした。
それで、お母さんに叱られました。
ไม่ ไม่ทันค่ะ
ก็เลยถูกคุณแม่ดุค่ะ
แอนนา IIE. MANIAIMASEN DESHITA.
SOREDE, OKÂSAN NI SHIKARAREMASHITA.
ไม่ ไม่ทันค่ะ ก็เลยถูกคุณแม่ดุค่ะ
アンナ 掃除当番が3回増えました。 เวรทำความสะอาดเพิ่มขึ้น 3 ครั้งค่ะ
แอนนา SÔJI TÔBAN GA SANKAI FUEMASHITA.
เวรทำความสะอาดเพิ่มขึ้น 3 ครั้งค่ะ
さくら それは大変だったね。 นั่นลำบากนะ
ซะกุระ SORE WA TAIHEN DATTA NE.
นั่นลำบากนะ
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK