เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 22

いけません [IKEMASEN]

ห้าม
คำกริยารูป TE และตามด้วย WA IKEMASEN มีความหมายว่า “ห้าม”

คำและสำนวนในบทเรียน

アンナ お母さん、ごめんなさい。遅くなりました。 คุณแม่คะ ขอโทษค่ะ สายแล้วค่ะ
แอนนา OKÂSAN, GOMENNASAI. OSOKU NARIMASHITA.
คุณแม่คะ ขอโทษค่ะ สายแล้วค่ะ
寮母 アンナさん、10分も遅刻です。
約束を破ってはいけません。
คุณแอนนามาสายตั้ง 10 นาทีค่ะ
ห้ามผิดสัญญาค่ะ
คุณแม่ประจำหอพัก ANNA-SAN, JIPPUN MO CHIKOKU DESU.
YAKUSOKU O YABUTTE WA IKEMASEN.
คุณแอนนามาสายตั้ง 10 นาทีค่ะ ห้ามผิดสัญญาค่ะ
アンナ すみません。気をつけます。 ขอโทษค่ะ จะระวังค่ะ
แอนนา SUMIMASEN. KI O TSUKEMASU.
ขอโทษค่ะ จะระวังค่ะ
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK