เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 17

ホラー [HORÂ]

เรื่องสยองขวัญ
HORÂ หมายถึง "ความสยองขวัญ"เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า horror

คำและสำนวนในบทเรียน

アンナ あ、この本いいなあ。あれも面白そう。 อ๊ะ หนังสือเล่มนี้ดีนะ โน่นก็ท่าทางน่าสนใจด้วย
แอนนา A, KONO HON II NÂ. ARE MO OMOSHIROSÔ.
อ๊ะ หนังสือเล่มนี้ดีนะ โน่นก็ท่าทางน่าสนใจด้วย
アンナ さくらさんのおすすめは何ですか。 หนังสือแนะนำของคุณซะกุระคืออะไรคะ
แอนนา SAKURA-SAN NO OSUSUME WA NAN DESU KA.
หนังสือแนะนำของคุณซะกุระคืออะไรคะ
さくら これはどう? นี่เป็นไง
ซะกุระ KORE WA DÔ?
นี่เป็นไง
アンナ ホラーはちょっと…。 เรื่องสยองขวัญ เดี๋ยวนะ...
แอนนา HORÂ WA CHOTTO....
เรื่องสยองขวัญ เดี๋ยวนะ...
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK