เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 17

どう [DÔ]

เป็นไง
DÔ แปลว่า “เป็นไง” เป็นสำนวนที่ใช้ถามความเห็นของอีกฝ่าย ในที่นี้ ละ DESU KA ท้ายประโยคไว้เพื่อแสดงความเป็นเอง

คำและสำนวนในบทเรียน

アンナ あ、この本いいなあ。あれも面白そう。 อ๊ะ หนังสือเล่มนี้ดีนะ โน่นก็ท่าทางน่าสนใจด้วย
แอนนา A, KONO HON II NÂ. ARE MO OMOSHIROSÔ.
อ๊ะ หนังสือเล่มนี้ดีนะ โน่นก็ท่าทางน่าสนใจด้วย
アンナ さくらさんのおすすめは何ですか。 หนังสือแนะนำของคุณซะกุระคืออะไรคะ
แอนนา SAKURA-SAN NO OSUSUME WA NAN DESU KA.
หนังสือแนะนำของคุณซะกุระคืออะไรคะ
さくら これはどう? นี่เป็นไง
ซะกุระ KORE WA DÔ?
นี่เป็นไง
アンナ ホラーはちょっと…。 เรื่องสยองขวัญ เดี๋ยวนะ...
แอนนา HORÂ WA CHOTTO....
เรื่องสยองขวัญ เดี๋ยวนะ...
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK