เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 16

いらっしゃいませ [IRASSHAIMASE]

ยินดีต้อนรับค่ะ/ครับ
สำนวนที่ใช้พูดเพื่อต้อนรับลูกค้า

คำและสำนวนในบทเรียน

店員 いらっしゃいませ。 ยินดีต้อนรับครับ
พนักงานที่ร้าน IRASSHAIMASE.
ยินดีต้อนรับครับ
アンナ あのう、マンガ売り場はどこですか。 เอ่อ ที่ขายมังงะอยู่ที่ไหนคะ
แอนนา ANÔ, MANGA URIBA WA DOKO DESU KA.
เอ่อ ที่ขายมังงะอยู่ที่ไหนคะ
店員 2階です。階段を上がって、右に行ってください。 ชั้นสองครับ กรุณาขึ้นบันได และไปทางขวาครับ
พนักงานที่ร้าน NIKAI DESU. KAIDAN O AGATTE, MIGI NI ITTE KUDASAI.
ชั้นสองครับ กรุณาขึ้นบันได และไปทางขวาครับ
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK