เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 14

[BETSU]

อื่น

คำและสำนวนในบทเรียน

アンナ お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか。 คุณแม่คะ ทิ้งขยะที่นี่ได้ไหมคะ
แอนนา OKÂSAN, KOKO NI GOMI O SUTETE MO II DESU KA.
คุณแม่คะ ทิ้งขยะที่นี่ได้ไหมคะ
寮母 そうねえ。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 เอ่อ กระป๋อง กรุณาใส่ในถุงอีกใบ เพราะเป็นสิ่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะ
คุณแม่ประจำหอพัก SÔNÊ. KAN WA BETSU NO FUKURO NI IRETE KUDASAI. SHIGEN DESU KARA.
เอ่อ กระป๋อง กรุณาใส่ในถุงอีกใบ เพราะเป็นสิ่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะ
アンナ はい、分かりました。 ค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ
แอนนา HAI, WAKARIMASHITA.
ค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK