เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 10

体重 [TAIJÛ]

น้ำหนัก

คำและสำนวนในบทเรียน

先生 はじめに身長と体重をはかります。
全員いますか。
อันดับแรก วัดส่วนสูงและน้ำหนักครับ ทุกคนอยู่ไหมครับ
อาจารย์ HAJIMENI SHINCHÔ TO TAIJÛ O HAKARIMASU.
ZEN-IN IMASU KA.
อันดับแรก วัดส่วนสูงและน้ำหนักครับ ทุกคนอยู่ไหมครับ
ロドリゴ アンナさんがいません。 คุณแอนนาไม่อยู่ครับ
โรดริโก ANNA-SAN GA IMASEN.
คุณแอนนาไม่อยู่ครับ
アンナ すみません。遅れました。 ขอโทษค่ะ มาสายค่ะ
แอนนา SUMIMASEN. OKUREMASHITA.
ขอโทษค่ะ มาสายค่ะ
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK