เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > คำกริยารูป TE + KUDASAI (บทเรียนที่ 8)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำกริยารูป TE + KUDASAI (บทเรียนที่ 8)

เมื่อขอให้ใครทำอะไรในภาษาญี่ปุ่น ใช้คำกริยารูป TE และตามด้วยคำว่า KUDASAI (กรุณา) คำกริยารูป TE คือ คำกริยาที่ผันแล้วลงท้ายด้วย TE หรือ DE

เช่น เมื่อต้องการขอให้คนอื่นจำอะไรบางอย่าง จะใช้กริยารูป TE ของคำว่า OBOEMASU (จำ) ซึ่งก็คือ OBOETE และ KUDASAI เมื่อสองคำมารวมกันจะได้ว่า OBOETE KUDASA I(กรุณาจำครับ) การผันคำกริยาที่ลงท้ายด้วย MASU หรือที่เรียกว่าคำกริยารูป MASU ให้เป็นรูป TE แบบเดียวกับที่ผัน OBOEMASU เป็น OBOETE นั้น ทำอย่างไร

รูปแบบพื้นฐานคือ เพียงแต่ผัน MASU เป็น TE เช่น TABEMASU (กิน) รูป TE ของคำนี้ คือ TABETE ดังนั้น TABETE KUDASAI แปลว่า ”กรุณากิน”

คำกริยา MIMASU (ดู) รูป TE คือ MITE และ MITE KUDASAI แปลว่า ”กรุณาดู”

คำกริยา SHIMASU (ทำ) รูป TE คือ SHITEและ SHITE KUDASAI แปลว่า ”กรุณาทำ”

คำกริยา KIMASU (มา) รูป TE คือ KITE และ KITE KUDASAI แปลว่า “กรุณามา”

โดยพื้นฐานแล้ว เราสามารถทำให้คำกริยากลายเป็นรูป TE เพียงแค่เปลี่ยนจาก MASU เป็น TE ง่าย ๆ เช่นนี้ บรรดาคำกริยาที่ใช้รูปแบบนี้มีสระ E ในพยางค์นำหน้า MASU เช่น OBOEMASU (จำ) นอกจากนี้ ยังรวมถึงคำกริยาที่มีสระ I ในพยางค์นำหน้า MASU ด้วย เช่น MIMASU (ดู)

สำหรับวิธีอื่น ๆ ในการผันคำกริยารูป TE จะมีคำอธิบายในบทเรียนต่อไป คำกริยารูป TE อาจเป็นอุปสรรคด่านแรกในการเรียนภาษาญี่ปุ่น ขอให้ทุกท่านพยายามกันให้เต็มที่เพื่อผ่านจุดนี้ไป
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK