เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > คำกริยารูปพจนานุกรม + MAE NI (บทเรียนที่ 46)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำกริยารูปพจนานุกรม + MAE NI (บทเรียนที่ 46)

MAE NI แปลว่า "ก่อน” คือคำพูดที่เน้นว่าทำอะไรก่อนทำอย่างอื่น ใช้คำกริยารูปพจนานุกรมนำหน้า MAE NI (ก่อน) ถึงแม้ว่าทั้งประโยคอยู่ในรูปอดีต เช่น จะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าอย่างไร ถ้าจะพูดว่า “ล้างมือก่อนกินข้าวค่ะ” คำว่า “ข้าว” คือ GOHAN “กิน“ คือ TABEMASU รูปพจนานุกรม คือ TABERU คำว่า “มือ” คือ TE “ล้าง” คือ ARAIMASU และรูปอดีต คือ ARAIMASHITA ดังนั้น ถ้าแต่งประโยค จะพูดว่า GOHAN O TABERU MAE NI, TE O ARAIMASHITA ในทางตรงกันข้าม ใช้คำว่า ATO DE หรือ “หลัง” เมื่อต้องการเน้นว่าทำอะไรหลังจากทำบางสิ่งไปแล้ว ใช้กริยารูป TA นำหน้า ATO DE
อย่างที่เราทราบกัน คือ กริยารูป TA ใช้กับอดีต แต่ในที่นี้ ถึงแม้ประโยคทั้งหมดอยู่ในรูปปัจจุบัน ให้ใช้รูป TA นำหน้า ATO DE

เช่น พูดว่า “ล้างจานหลังกินข้าวค่ะ” เป็นภาษาญี่ปุ่น รูป TA ของคำกริยาที่แปลว่า “กิน” คือ TABETA “จาน” คือ SARA หรือถ้าพูดแบบสุภาพจะพูดว่า OSARA ดังนั้น ถ้าแต่งประโยค จะพูดว่า GOHAN O TABETA ATO DE, OSARA O ARAIMASU
กล่าวโดยสรุป ใช้กริยารูปพจนานุกรมหน้า MAE NI (ก่อน) และใช้รูป TA หน้า ATO DE (หลัง)
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK