เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > MORAIMASU (บทเรียนที่ 45)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

MORAIMASU (บทเรียนที่ 45)

ต้องจำไว้ว่า คำกริยาทั้ง 2 คำ คือ AGEMASU และ KUREMASU แปลว่า “ให้” และ MORAIMASU แปลว่า “ได้รับ” ในภาษาญี่ปุ่น จะเลือกใช้คำกริยาไหนขึ้นอยู่กับว่าใครคือประธานของประโยค ผู้ให้เป็นประธาน หรือผู้รับเป็นประธาน และยังขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้รับด้วย ถ้าผู้ให้เป็นประธานของประโยค จะใช้ AGEMASU หรือ KUREMASU คำกริยา 2 คำนี้มีความหมายเหมือนกัน คือ “ให้”

และในประโยคเดียวกันนั้น ถ้าเป็นกรณีที่ผู้รับคือตัวเราเอง หรือคนใกล้ชิดที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเรา ให้ใช้ KUREMASU เช่น ถ้าต้องการจะพูดว่า “เค็นตะให้รูปแก่ดิฉันค่ะ” คำว่า "รูป" คือ SHASHIN “ดิฉัน” คือ WATASHI ใช้คำช่วย NI เพื่อบ่งชี้ผู้รับ ดังนั้น “เค็นตะให้รูปแก่ดิฉันค่ะ” คือ KENTA WA WATASHI NI SHASHIN O KUREMASU

ถ้าผู้รับคือคนนอกกลุ่ม ใช้ AGEMASU เพราะฉะนั้น พูดว่า KENTA WA ANNA NI SHASHIN O AGEMASU แปลว่า “เค็นตะให้รูปแก่แอนนาค่ะ”

เมื่อผู้รับเป็นประธาน ใช้คำว่า MORAIMASU แปลว่า “ได้รับ” และใช้คำช่วย NI เพื่อบ่งชี้ผู้ให้

ในกรณีที่แอนนาได้รับรูปจากเค็นตะ ANNA คือ ประธานของประโยค ผู้ให้คือเค็นตะ ดังนั้น พูดว่า KENTA NI “แอนนาได้รับรูปจากเค็นตะครับ” คือ ANNA WA KENTA NI SHASHIN O MORAIMASU

ถ้าได้รับอะไรจากผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงกว่าหรือผู้ที่อายุมากกว่า พูดว่า ITADAKIMASU แทนการพูดว่า MORAIMASU ถ้าใช้ ITADAKIMASU อย่างถูกต้อง ถือว่าเก่งภาษาญี่ปุ่น
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK