เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > คิดว่า (บทเรียนที่ 39)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คิดว่า (บทเรียนที่ 39)

เมื่อแสดงความเห็นหรือคาดเดา ก่อนอื่น ให้เริ่มต้นประโยคด้วยความคิดนั้น และต่อท้ายด้วย TO OMOIMASU แปลว่า “คิดว่า”

OMOIMASU คือ คำกริยาแปลว่า “คิด” เติมคำช่วย TO ต่อท้ายสิ่งที่เราคิด

ใช้คำกริยารูปธรรมดานำหน้า TO OMOIMASU แปลว่า “คิดว่า” คำกริยารูปธรรมดา เช่น รูปพจนานุกรมหรือรูป TA เราได้เรียนคำกริยารูปธรรมดากันไปแล้วในบทเรียนที่ 26 คงจำกันได้

ต่อไป ลองแต่งประโยคที่แปลว่า “คิดว่าเธอจะมา” คำว่า “เธอ” คือ KANOJO ส่วนคำกริยาที่แปลว่า“มา” ใช้รูปพจนานุกรม KURU ดังนั้น พูดว่า KANOJO WA KURU แปลว่า “เธอจะมา” หลังจากนั้น พูดต่อว่า TO OMOIMASU แปลว่า “คิดว่า” พูดทั้งประโยคว่า KANOJO WA KURU TO OMOIMASU แปลว่า “คิดว่าเธอจะมา”

ถ้าคำคุณศัพท์ I นำหน้า TO OMOIMASU ไม่ต้องเปลี่ยนคำคุณศัพท์ I จากนั้น จะพูดว่าอย่างไร เมื่อต้องการบอกว่า “คิดว่าเธอสวย”
คำว่า “สวย” คือ UTSUKUSHII เป็นคำคุณศัพท์ I
ดังนั้น คำตอบคือ KANOJO WA UTSUKUSHII TO OMOIMASU.

ถ้าคำนามหรือคำคุณศัพท์ NA นำหน้า TO OMOIMASU จะต้องพูดว่าDA ต่อท้าย
ต่อไป จะพูดว่าอย่างไรถ้าจะบอกว่า “คิดว่าสะดวก”
“นั่น” คือ SORE “สะดวก” คือ BENRI เป็นคำคุณศัพท์ NA ดังนั้น เติม DA ต่อท้าย และพูดว่า BENRI DA เอาล่ะ ได้รูปประโยค SORE WA BENRI DA แปลว่า “นั่นสะดวก” และเติม TO OMOIMASU ต่อท้าย แปลว่า “คิดว่า” พูดทั้งประโยคว่า SORE WA BENRI DA TO OMOIMASU แปลว่า “คิดว่านั่นสะดวก”
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK