เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > คำสุภาพ (บทเรียนที่ 38)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำสุภาพ (บทเรียนที่ 38)

ใช้สำนวนคำพูดสุภาพเมื่อพูดกับผู้ที่มีอาวุโสกว่าตัวเอง ผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่า ครูอาจารย์ ลูกค้าหรือบุคคลที่ไม่รู้จักคุ้นเคย หรือพูดถึงบุคคลเหล่านั้น
แม้แต่การพูดกับคนที่โดยปกติแล้วพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ให้ใช้สำนวนคำพูดสุภาพเมื่อพูดกับคนเหล่านั้นในโอกาสเป็นทางการ เช่น การประชุมทางธุรกิจ สิ่งสำคัญ คือ สถานที่ที่พูด

คำกริยาของภาษาสุภาพแบ่งออกเป็น 2 แบบ
แบบแรก คือ “คำพูดยกย่อง” ถ้าใช้คำรูปนี้สำหรับคำกริยาที่แสดงการกระทำหรือสถานการณ์ของบุคคลที่กำลังพูดด้วยหรือผู้ที่เรากำลังกล่าวถึง จะเป็นการแสดงความเคารพบุคคลนั้น เช่น “รูปแสดงความยกย่อง” ของ MIMASU แปลว่า “ดู” คือ GORAN NI NARIMASU. ส่วนอีกแบบ คือ “คำพูดถ่อมตัว” ใช้รูปนี้เมื่อพูดถึงการกระทำและสถานการณ์ต่าง ๆ ของตัวเองโดยพูดถ่อมตัวเพื่อแสดงความเคารพผู้ฟัง เช่น คนขับรถแท็กซี่ในบทสนทนานี้พูดว่า “เข้าใจแล้วครับ” โดยไม่ได้ใช้ประโยค WAKARIMASHITA แต่พูดว่า KASHIKOMARIMASHITA ซึ่งเป็นการพูดแบบถ่อมตัว มีความหมายว่า “เข้าใจแล้วครับ”
อาจรู้สึกว่าสำนวนภาษาสุภาพนั้นใช้ยาก แต่ไม่ต้องกังวล ในการสนทนาตามปกติ ถ้าใช้คำกริยารูป MASU ก็ฟังดูสุภาพเพียงพอ
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK