เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > คำว่า O และ GO ในภาษาสุภาพ (บทเรียนที่ 31)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำว่า O และ GO ในภาษาสุภาพ (บทเรียนที่ 31)

เมื่อต้องการจะแสดงความเคารพต่อผู้ฟังหรือคนที่กำลังพูดถึง จะใส่ O หรือ GO ไว้หน้าคำนามหรือคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น เช่น SHIGOTO แปลว่า “งาน” กลายเป็น OSHIGOTO และคำว่า GENKI แปลว่า “แข็งแรง” กลายเป็น OGENKI และ KAZOKU แปลว่า “ครอบครัว” กลายเป็น GOKAZOKU นอกจากนี้ การทำให้สำนวนทั่วไปมีความสุภาพมากขึ้น เรามักใส่ O หรือ GO ไว้หน้าคำนาม คำนามจำนวนหนึ่งแทบใช้ O หรือ GO ด้วยเสมอ เช่น คำว่า OCHA แปลว่า “ชา” และ OBÂSAN แปลว่า “คุณยาย คุณย่า หรือผู้หญิงสูงอายุ" ดังเช่นในบทเรียนนี้

ในทางกลับกัน คำนามส่วนหนึ่งจะใช้กับ O หรือ GO ไม่ได้เลย เช่น คำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ เช่น KAMERA แปลว่า “กล้องถ่ายรูป”

ดังนั้น อาจจะสงสัยว่าเมื่อใดใช้ O และเมื่อใดใช้ GO เราใช้ GO กับคำนามที่มาจากภาษาจีนแต่เดิม ส่วนคำนามอื่น ๆ ทั้งหมด เราใช้ O แต่การจะแยกแยะว่าคำไหนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น ขอให้จดจำว่าคำนามคำไหนใช้กับ O คำไหนใช้ GO เมื่อคำนั้น ๆ ปรากฏออกมา
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK