เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > N DA ใช้เพื่ออธิบายบางสิ่งบางอย่าง (บทเรียนที่ 29)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

N DA ใช้เพื่ออธิบายบางสิ่งบางอย่าง (บทเรียนที่ 29)

รูปพื้นฐานของ N DA คือ NO DA พูดว่า NO DA ที่ท้ายประโยคเมื่อต้องการอธิบายว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น ทำไม หรือสถานการณ์อะไร ในการสนทนาแบบเป็นกันเองนั้น ใช้ N DA แต่ถ้าจะพูดแบบสุภาพ ให้พูดว่า N DESU

เราไม่สามารถใช้กริยารูป MASU นำหน้า NO DA ต้องใช้กริยารูปธรรมดา เช่น รูปพจนานุกรมหรือรูป TA และพอเห็นเมฆลักษณะนั้นแล้ว เมื่อจะอธิบายว่า "ฝนจะตก" หรือ "ฝนก็จะตก" จะพูดว่าอะไร ประโยคที่ว่า “ฝนจะตก” คือ AME GA FURIMASU โดยผันกริยา FURIMASU ซึ่งแปลว่า “(ฝน) จะตก” ไปเป็นรูปพจนานุกรม และจะได้ FURU จากนั้นเติม N DA ดังนั้น พูดว่า AME GA FURU N DA ถ้าพูดแบบสุภาพจะได้ว่า AME GA FURU N DESU

NO DA กลายเป็น NANO DA ถ้าคำนามหรือคำคุณศัพท์ NA นำหน้า NO DA ในกรณีเช่นนี้ N DA จะกลายเป็น NAN DA ฉะนั้น ถ้า “งาน” SHIGOTO คือ เหตุผล ก็จะพูดว่า SHIGOTO NAN DA ถ้าพูดแบบสุภาพจะพูดว่า SHIGOTO NAN DESU
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK