เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > คำกริยารูป NAI+ DE KUDASAI (บทเรียนที่ 24)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำกริยารูป NAI+ DE KUDASAI (บทเรียนที่ 24)

เมื่อเราต้องการจะบอกว่า
อย่าทำอะไร สร้างประโยคได้โดยรวมคำกริยารูป NAI กับ DE KUDASAI และพูดว่า NAI DE KUDASAI แปลว่า “กรุณาอย่า_”
ตัวอย่าง เช่น เมื่อพูดว่า “กรุณาอย่าไป” ให้ใช้คำกริยารูป NAI ของ IKIMASU (ไป) คือ IKANAI แล้วตามด้วย DE KUDASAI พูดว่า IKANAI DE KUDASAI แปลว่า
“กรุณาอย่าไป” ในบทเรียนที่ 22 เราได้เรียนไปแล้วว่า ถ้ารวมคำกริยารูป TE กับ WA IKEMASEN และพูดว่า TE WA IKEMASEN แปลว่า “ห้าม_" เช่น ITTE WA IKEMASEN แปลว่า "ห้ามไป"

สำหรับประโยคที่ว่า TE WA IKEMASEN ใช้เมื่อผู้ใหญ่ดุผู้น้อย หรือ
พ่อแม่สอนลูก ๆ ว่าไม่ให้ทำอะไร

คนญี่ปุ่นมักหลีกเลี่ยงการสร้างภาระทางจิตใจให้คนอื่น ๆ ดังนั้น ในการ
สนทนาทั่วไปในชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่นมักจะพูดว่า NAI DE KUDASAI

มีอีกสำนวนที่ให้ห้ามอย่างเฉียบขาดว่าไม่ให้ทำอะไร นั่นก็คือ DAME DESU หมายถึง “ไม่ได้” ซึ่งมีอยู่ในบทสนทนา และมีสำนวนที่ปฏิเสธโดยไม่ให้อีกฝ่ายเสียน้ำใจ โดยพูดว่า SORE WA CHOTTO... แปลว่า “นั่น เดี๋ยวนะ....” ลองพูดกันดู
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK